Thursday, February 14, 2013
Νέα Υόρκη.-by Revekka Papadopoulou
Με λαμπρότητα τελέστηκαν την προπερα- σμένη Κυριακή τα εγκαίνια του «Ιωαννίδειου Πολιτιστικού Κέντρου – Johnides Family Cultural Center» της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σαουθάμπτον, παρουσία πολλών ενοριτών και φίλων της κοινότητας που βλέπουν σιγά – σιγά ένα όνειρο χρόνων – η ανέγερση νέου να- ού και κοινοτικού κέντρου- να γίνεται πραγμα- τικότητα.
Τον καθιερωμένο αγιασμό τέλεσε ο Επίσκο- πος Φασιανής κ. Αντώνιος, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, - εκπροσωπώ- ντας τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο,- ενώ την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε η μεγά- λη ευεργέτις κ. Κούλα Ιωαννίδη. Το νέο Πολιτι- στικό Κέντρο φέρει το όνομα της οικογένειας Ιωαννίδη η οποία κατάγεται από τον Πόντο.
Νωρίτερα, ο Επίσκοπος Αντώνιος προέστη του Ορθρου και της Θείας Λειτουργίας στον Ιε- ρό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, βοηθού- μενος από τον Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμε- νικού Θρόνου π. Αλέξανδρο Καρλούτσο και τον ιερατικώς προϊστάμενο της κοινότητας, π. Κωνσταντίνο Λαζαράκη.
Ενας μεγάλος αριθμός ιεροπαίδων υπηρέτη- σαν με σεβασμό στο ιερό, ενώ στο αναλόγιο δι- ακόνησε βυζαντινή χορωδία, αποτελούμενοι από ιεροψάλτες- σπουδαστές της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη.
Με ενθουσιασμό οι παριστάμενοι πληροφο- ρήθηκαν από τον π. Αλέξανδρο Καρλούτσο στη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων ότι τα θυ- ρανοίξια του νεόδμητου βυζαντινού ρυθμού ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου έχουν προ- γραμματιστεί για την Κυριακή 21 Απριλίου, δύο
εβδομάδες πριν το Πάσχα.
«Ελπίζω αυτό εδώ το Πολιτιστικό Κέντρο να

υπηρετήσει ως φάρος μάθησης και γνώσης, αδελφοσύνης και κατανόησης στη ζωή της ελ- ληνορθόδοξης κοινότητας», τόνισε εγκαινιάζο- ντας το Κέντρο η κ. Ιωαννίδη στη μνήμη των αγαπημένων μελών της οικογένειάς της, των γονιών της Ιωάννη και Βασιλικής, των αδελ- φών της Κωνσταντίνου και Στίβεν και της αδελφής της Ελένης.
«Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτήν εδώ την κοι- νότητα», είπε ο Επίσκοπος Αντώνιος, και μετέ- φερε τις ευχές και τα συγχαρητήρια του Αρχιε- πισκόπου Δημητρίου, ενώ συνεχάρη τον π. Αλέξανδρο, τον π. Κωνσταντίνο και τους ενορί- τες για το έργο που επιτελείται εκεί, καθώς και την κ. Κούλα Ιωαννίδη για τη γενναιόδωρη δω- ρεά της.
«Το έργο αυτό αποτελεί μια ζωντανή μαρτυ- ρία της θυσίας και της αγάπης σας για την κοι- νότητά μας», τόνισε, απευθυνόμενος στην κ. Ιωαννίδη, ο π. Αλέξανδρος Καρλούτσος, και κάλεσε τον π. Κωνσταντίνο να επιδώσει στη μεγάλη ευεργέτιδα τον Σταυρό της κοινότητας, ένα πιστό αντίγραφο του σταυρού στον τρούλο του νέου ναού.
Από την πλευρά του ο ιερατικώς προϊστάμε- νος της κοινότητας έκανε λόγο για μια «μέρα γιορτής της κληρονομιάς μας» και ευχαρίστησε όλους όσοι συμβάλλουν στην υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου της κοινότητας, ενώ ανα- φέρθηκε και στην προσωπικότητα της κ. Ιωαν- νίδη η οποία τρέφει μια αγάπη για τη μάθηση και την ελληνική κληρονομιά μας.
Στη σημαντική τούτη για την κοινότητα μέ- ρα αναφέρθηκε με συγκίνηση και ο πρόεδρος 

του κοινοτικού συμβουλίου Πίτερ Νικητέας, τόσο στη διάρκεια της τελετής, όσο και κατά το γεύμα που ακολούθησε προς τιμήν της κ. Κού- λας Ιωαννίδη.
Στο όνομα της οικογένειάς της, η κ. Κούλα
Ιωαννίδη αποφάσισε πριν από μερικά χρόνια να δωρίσει το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολα- ρίων για την κατασκευή του «Johnides Family Cultural Center», ενώ έχει δημιουργήσει και το «Johnides Family Foundation» που στόχο έχει
να υποστηρίξει εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά προγράμματα για τους νέους και να προωθήσει τον Ελληνισμό και την Ορθοδο- ξία στο ανατολικότερο άκρο του Λονγκ Αιλαντ. Το ίδρυμα θα βρίσκεται στο πλευρό του «Ιωαν- νίδειου Πολιτιστικού Κέντρου» και θα υποστη- ρίζει τη λειτουργία του.
Το εντυπωσιακό διώροφο κτίριο πολλα- πλών χρήσεων, το οποίο θα συνδέεται με το νέο ναό, περιλαμβάνει επτά αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα συνεδριάσεων, βιβλιοθήκη, τα κοινοτι- κά γραφεία, χώρο για τη νεολαία και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα.
Είναι δε από τα μεγαλύτερα κοινοτικά κέ- ντρα όχι μόνο στο Λονγκ Αιλαντ, αλλά και γε- νικότερα στους κόλπους της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αμερικής.
Το νέο κτιριακό συγκρότημα θα περιλαμβά-

νει επίσης το κοινοτικό κέντρο «Nicholas S. Zoullas Hellenic Center» που βρίσκεται υπό κα- τασκευή
«Η κ. Κούλα, μαζί με όλους τους άλλους δω- ρητές και υποστηρικτές, έχει ανοίξει νέους ορί- ζοντες για την ανάπτυξη της κοινότητάς μας», επισήμανε ο π. Αλέξανδρος Καρλούτσος.
Παρόντες στην τελετή ήταν -μεταξύ άλλων- η κ. Αφροδίτη Σκιαδά, Πρόεδρος της Εθνικής Φιλοπτώχου, ο Δρ. Χρίστος Ιωαννίδης, διευθυ- ντής του Κέντρου Βυζαντινών και Νεοελληνι- κών Σπουδών στο Queens College και ο κ. Στέ- λιος Βασιλάκης, εκπρόσωπος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».


No comments:

Post a Comment